SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEvanjelium ako zavŕšenie starého, zjaveného zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1968

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1968 Evanjeliov zkon zavruje prikzania Zkona. Pnova re na vrchu ani neru, ani neznehodnocuje morlne predpisy starho zkona, ale rozvja ich skryt monosti a vyvodzuje z nich nov poiadavky:(129) zjavuje cel ich bosk a udsk pravdu. Nepridva nov vonkajie predpisy, ale vedie a k obnove korea inov,(582) toti srdca, kde lovek vol medzi istm a neistm, kde sa utvra viera, ndej a lska a s nimi ostatn nosti. Evanjelium tak privdza Zkon k jeho plnosti napodobovanm dokonalosti nebeskho Otca, odpanm nepriateom a modlitbou za prenasledovateov poda vzoru Boej vekodunosti.