SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEutanázia je morálne neprijateľná
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2277

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: EUTANZIA

2277 Priama eutanzia nech by na u boli akkovek dvody a pouili sa akkovek prostriedky spova v usmrten telesne alebo mentlne postihnutch, chorch alebo umierajcich. Je morlne neprijaten.
Takisto aj konanie alebo zanedbanie, ktor samo osebe alebo zmerne zapriuje smr s cieom skoni boles, je vradou, ktor je v zvanom rozpore s dstojnosou udskej osoby a s ctou k ivmu Bohu, jej Stvoriteovi. Omyl v sudku, do ktorho mono s dobrm myslom upadn, nemen povahu tohto vraednho inu, ktor treba vdy odsdi a vyli.