SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEucharistický kult a adorácia Krista prítomného v Eucharistii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1381


1381 e v tejto sviatosti je prav Kristovo telo a prav Kristova krv, ako hovor svt Tom, ,nemono pozna zmyslami, ale iba vierou, ktor sa opiera o Boiu autoritu.(156) Preto ke Cyril komentuje text Luka 22, 19: Toto je moje telo, ktor sa dva za vs, hovor: Nepochybuj, i je to pravda, ale radej prijmi s vierou Spasiteove slov,(215) lebo ten, ktor je Pravda, neklame.
Klaniam sa ti vrcne, Boe veit,
pod spsobom chleba z lsky ukryt.
Srdce moje tebe sa len oddva,
e si Pnom jeho, vane uznva.
Zrak mj i chu chceli by ma oklama,
ale sluch ma u pevn vieru ma.
Verm, o Syn Bo ustanovil nm:
ten klama neme, kto je Pravda sm.