SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý dáva dobrotu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC736

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT BO DAR

736 Vaka tejto sile Ducha mu Boie deti prina ovocie. Ten, ktor ns natepil na prav vini, spsob, e budeme prina ovocie Ducha,(1832) ktorm je lska, rados, pokoj, zhovievavos, lskavos, dobrota, vernos, miernos, zdranlivos (Gal 5,22-23). Duch je n ivot. m viac sa zriekame seba samch, tm viac Duch psob, aby sme poda Ducha aj konali.
Skrze Ducha Svtho sa dva navrtenie do raja, vstup do nebeskho krovstva a nvrat do stavu adoptovanch synov: dva sa odvaha vola Boha svojm Otcom, umouje sa ma as na Kristovej milosti, vola sa synom svetla a ma podiel na venej slve.

KKC 1832

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1832 Ovocm Ducha s dokonalosti,(736) ktor v ns Duch Svt utvra ako prvotiny venej slvy. Tradcia Cirkvi ich vymenva dvans: lska, rados, pokoj, trpezlivos, zhovievavos, dobrota, lskavos, vdnos, vernos, skromnos, zdranlivos, istota (Gal 5,22-23).