SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDUCH SVÄTÝ - Dary Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1830

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1830 Morlny ivot kresanov posiluj dary Ducha Svtho. S to stle dispozcie, ktor robia loveka ochotnm riadi sa vnuknutiami Ducha Svtho.

KKC1831

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1831 Je sedem darov Ducha Svtho: dar mdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nbonosti(1299) a dar bzne voi Bohu. V celej svojej plnosti patria Jeiovi Kristovi, Dvidovmu Synovi. Dopaj a privdzaj k dokonalosti nosti tch, ktor ich prijmaj.(1266) Spsobuj, e veriaci s ochotn pohotovo poslcha Boie vnuknutia.
Ty si mj Boh; na sprvnu cestu nech ma vedie tvoj dobr duch (143,10).
Vetci, ktorch vedie Bo Duch, s Bomi synmi Ale ak sme deti, sme aj dediia: Bo dediia a Kristovi spoludediia (Rim 8,14.17).

KKC1832

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1832 Ovocm Ducha s dokonalosti,(736) ktor v ns Duch Svt utvra ako prvotiny venej slvy. Tradcia Cirkvi ich vymenva dvans: lska, rados, pokoj, trpezlivos, zhovievavos, dobrota, lskavos, vdnos, vernos, skromnos, zdranlivos, istota (Gal 5,22-23).