SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDOPLNENIE starého (zjaveného) zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1967

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1967 Evanjeliov zkon(577) dopa, oisuje, prekonva a privdza k dokonalosti star zkon. V blahoslavenstvch spa Boie prisbenia tm, e ich povyuje a zameriava na nebesk krovstvo. Obracia sa na tch, ktor s ochotn s vierou prija tto nov ndej: na chudobnch, ponench, zarmtench, istch srdcom, prenasledovanch pre Krista, a tak vyznauje prekvapujce cesty Krovstva.

KKC1968

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1968 Evanjeliov zkon zavruje prikzania Zkona. Pnova re na vrchu ani neru, ani neznehodnocuje morlne predpisy starho zkona, ale rozvja ich skryt monosti a vyvodzuje z nich nov poiadavky:(129) zjavuje cel ich bosk a udsk pravdu. Nepridva nov vonkajie predpisy, ale vedie a k obnove korea inov,(582) toti srdca, kde lovek vol medzi istm a neistm, kde sa utvra viera, ndej a lska a s nimi ostatn nosti. Evanjelium tak privdza Zkon k jeho plnosti napodobovanm dokonalosti nebeskho Otca, odpanm nepriateom a modlitbou za prenasledovateov poda vzoru Boej vekodunosti.

KKC1984

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1984 Evanjeliov zkon dopa, prekonva a privdza k dokonalosti star zkon: jeho prisbenia blahoslavenstvami nebeskho krovstva; jeho prikzania obnovou korea inov, ie srdca.

KKC2053

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UITE, O MM ROBI?

2053 K tejto prvej odpovedi pripja druh: Ak chce by dokonal, cho, predaj, o m, rozdaj chudobnm a bude ma poklad v nebi. Potom pr a nasleduj ma! (Mt 19,21). Tto druh odpove neru prv. Nasledovanie Krista zaha zachovvanie prikzan.(1968) Zkon sa neru, ale lovek je vyzvan, aby ho naiel v osobe svojho Uitea, ktor je jeho dokonalm splnenm. V troch synoptickch evanjelich sa Jeiova vzva adresovan bohatmu mladkovi, aby ho nasledoval s poslunosou uenka a zachovvanm prikzan, spja s vzvou k chudobe a istote. (1973) Evanjeliov rady s neodluiten od prikzan.