SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDôvod apoštolského nástupníctva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC77

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: I. Apotolsk Tradcia
       tma:  POKRAUJE V APOTOLSKOM NSTUPNCTVE

77 Aby sa vak evanjelium zachovalo v Cirkvi stle neporuen a iv, apotoli zanechali biskupov ako svojich nstupcov(861) a ,odovzdali im svoje miesto v Uiteskom rade. Lebo apotolsk ohlasovanie, ktor je osobitnm spsobom zaznaen v inpirovanch knihch, malo sa nepretritm nstupnctvom zachova a do konca ias.