SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCelý Kristus je v Eucharistii opravdivo, skutočne a podstatne prítomný
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1374


1374 Spsob Kristovej prtomnosti pod eucharistickmi spsobmi je jedin svojho druhu. Povyuje Eucharistiu nad vetky sviatosti,(1211) a preto Eucharistia je akoby zavenie duchovnho ivota a cie vetkch sviatost. V Najsvtejej sviatosti Eucharistie je obsiahnut opravdivo, skutone a podstatne telo a krv spolu s duou a bostvom nho Pna Jeia Krista, a teda cel Kristus. Tto prtomnos sa nazva ,skutonou nie vlune, ako keby ostatn neboli ,skuton, ale v najplnom zmysle slova, pretoe je podstatn; ou sa toti stva prtomnm cel a pln Kristus, Boh a lovek.