SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia láska, prvý dar
Zobrazova/Nezobrazova

KKC733

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT BO DAR

733 Boh je lska (1Jn 4,8.16) a lska je prv dar,(218) ktor obsahuje vetky ostatn dary. Tto lska je rozliata v naich srdciach skrze Ducha Svtho, ktorho sme dostali (Rim 5,5).