SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia láska, žiarlivá na nás
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2737

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: III. Synovsk dvera
       tma: PREO SA SAUJEME, E NIE SME VYPOUT?

2737 Ni nemte, lebo neproste. Proste, a nedostvate, lebo zle proste; chcete to vyui na svoje nruivosti (Jak 4,2-3). Ak prosme so srdcom rozdelenm, cudzolonm, Boh ns neme vypou, lebo chce nae dobro, n ivot. Alebo si myslte, e Psmo nadarmo hovor: ,Takmer iarlivo ti po ns Duch, ktor v ns prebva? (Jak 4,5). N Boh je na ns iarliv, o je znakom, e jeho lska je pravdiv. Vniknime do tby jeho Ducha a budeme vypout:
Nevyaduj hne [vypoutie] prosby, akoby si mal na to prvo; chce ti toti preukza ovea viac dobroden, ak vytrv v modlitbe.
Boh chce, aby sme v modlitbch cviili svoju tbu, ktorou by sme potom boli schopn prija to, o nm chce da.