SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia láska stvorila a udržuje svet
Zobrazova/Nezobrazova

KKC421

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

421 Svet, o ktorom veriaci v Krista veria, e ho stvorila a udriava Stvoriteova lska, bol sce podroben otroctvu hriechu, ale ukriovan a zmtvychvstal Kristus ho vyslobodil, ke zlomil moc Zlho.