SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia láska ako dôvod stvorenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC27

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: PRV KAPITOLA LOVEK JE SCHOPNݓ BOHA
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: I. Tba po Bohu
       tma: 

27 Tba po Bohu je vpsan do srdca loveka, lebo lovek je stvoren Bohom a pre Boha.(355, 1701) Boh neprestva priahova loveka k sebe a jedine v Bohu njde lovek pravdu a astie,(1718) ktor neprestajne had:
Najvy dvod udskej dstojnosti spova v povolan loveka do spoloenstva s Bohom. lovek je u od zaiatku svojho jestvovania pozvan k dialgu s Bohom. Ve jestvuje iba preto, e ho Boh z lsky stvoril a stle ho z lsky udriava. A ije naplno poda pravdy, iba ak tto lsku slobodne uznva a odovzdva sa svojmu Stvoriteovi.

KKC293


293 Psmo a Tradcia neprestajne uia a zvelebuj tto zkladn pravdu: Svet bol stvoren na Boiu slvu. (337, 344) Boh stvoril vetko, vysvetuje svt Bonaventra, nie preto, aby svoju slvu zvil, ale aby ju prejavil a udelil. Ve Boh nem nijak in dvod, aby nieo stvoril,(1361) iba svoju lsku a dobrotu: Stvorenia vyli z [Boej] ruky, otvorenej kom lsky. A Prv vatiknsky koncil vysvetuje:
Boh vo svojej dobrote a svojou vemohcou silou(759) z plne slobodnho rozhodnutia na poiatku asu stvoril z nioho zrove obidve stvorenia, duchovn i telesn, nie aby zvil svoju blaenos, ani aby ju nadobudol, ale aby prejavil svoju dokonalos prostrednctvom dobier, ktor udeuje stvoreniam.

KKC295


295 Verme, e Boh stvoril svet poda svojej mdrosti. Svet nie je vtvorom nevyhnutnosti ani slepho osudu i nhody. Verme, e pochdza zo slobodnej vle Boha, ktor chcel da stvoreniam as na svojom byt, na svojej mdrosti a na svojej dobrote.(216, 1951) Ty si stvoril vetky veci: z tvojej vle boli a s stvoren (Zjv 4,11). Ak mnohorak s tvoje diela, Pane! Vetko si mdro urobil (104,24). Dobr je Pn ku kadmu a milostiv ku vetkm svojim stvoreniam (145,9).