SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovApoštolské nástupníctvo je zárukou spoločenstva viery
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1209

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 2. lnok LITURGICK ROZMANITOS A JEDNOTA TAJOMSTVA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1209 Kritrium, ktor zabezpeuje jednotu v mnohotvrnosti liturgickch tradci, je vernos apotolskej Tradcii, t. j. spoloenstvo vo viere a vo sviatostiach prijatch od apotolov, spoloenstvo, ktorho znakom a zrukou je apotolsk nstupnctvo (successio apostolica).