SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovApoštolské nástupníctvo ako zväzok jednoty Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC815


815 Ak s tieto zvzky jednoty? Nadovetko je to lska,(1827) ktor je zvzkom dokonalosti (Kol 3,14). Ale jednotu putujcej Cirkvi zabezpeuj aj viditen zvzky spoloenstva:(830, 837)
vyznvanie jedinej viery prijatej od apotolov;(173)
spolon slvenie Boieho kultu, predovetkm sviatost;
apotolsk nstupnctvo prostrednctvom sviatosti posvtnho stavu (sacramentum Ordinis), ktor udriava bratsk svornos Boej rodiny.