SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovAPOŠTOLSKÉ NÁSTUPNÍCTVO
Zobrazova/Nezobrazova

KKC861


861 Aby poslanie im [apotolom] zveren pokraovalo aj po ich smrti, odovzdali svojim bezprostrednm spolupracovnkom(77) akoby na spsob testamentu lohu dokoni a upevova dielo, ktor oni zaali, priom im odporali dva pozor na cel stdo,(1087) v ktorom ich Duch Svt ustanovil, aby spravovali Boiu Cirkev. Ustanovili teda takchto muov a potom dali dispozcie, aby po ich smrti in osveden muovia prebrali ich slubu.

KKC1087


1087 A tak ke vzkriesen Kristus dva apotolom Ducha Svtho, zveruje im svoju moc posvcova: stvaj sa Kristovmi sviatostnmi znakmi. Mocou toho istho Ducha Svtho apotoli zveruj tto moc svojim nstupcom. Toto apotolsk nstupnctvo(861) (successio apostolica) stvruje cel liturgick ivot Cirkvi.(1536) Ono samo je sviatostn, lebo sa prena sviatosou posvtnho stavu.