SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovŽIVOT - Zasvätený život
Zobrazova/Nezobrazova

KKC916


916 Stav zasvtenho ivota(2687) sa teda jav ako jeden zo spsobov hlbieho zasvtenia, ktor m svoje korene v krste a plne zasvcuje Bohu Veriaci v Krista si v zasvtenom ivote pod vplyvom Ducha Svtho zaumieuj zblia nasledova Krista, darova sa nadovetko milovanmu Bohu a v sil o dosiahnutie dokonalosti lsky v slube Boiemu krovstvu by v Cirkvi znamenm a predzvesou slvy budceho sveta. (933)