SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovŠtvrté prikázanie objasňuje vzťahy v spoločnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2212

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2212 tvrt prikzanie objasuje aj in vzahy v spolonosti. Vo svojich bratoch a sestrch vidme deti svojich rodiov; vo svojich bratancoch a sesterniciach potomkov naich predkov; vo svojich spoluobanoch synov naej vlasti; v pokrstench deti naej matky Cirkvi;(225) v kadej udskej osobe syna alebo dcru toho, ktor chce, aby sme ho nazvali Ote nᚓ. Tm sa priznva naim vzahom k nmu blnemu osobn charakter. Blny nie je nejak jedinec v udskom kolektve;(1931) je to niekto, kto si pre svoj znmy pvod zasluhuje osobitn pozornos a ctu.