SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudská osoba ako základ, subjekt a cieľ spoločnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1881

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1881 Kad spoloenstvo je definovan svojm cieom, a preto sa podriauje osobitnm pravidlm.(1929) Ale udsk osoba je a mus by zkladom, subjektom a cieom vetkch spoloenskch intitci.

KKC1892

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1892 udsk osoba je a mus by zkladom, subjektom a cieom vetkch spoloenskch intitci.

KKC1929

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskej osoby
       tma: 

1929 Socilnu spravodlivos mono dosiahnu len vtedy, ke sa repektuje transcendentn dstojnos loveka.(1881) Osoba predstavuje konen cie spolonosti; spolonos je zameran na osobu:
Obranu a rozvoj [dstojnosti udskej osoby] nm zveril Stvorite a v kadom historickom obdob s mui i eny za u osobitne zodpovedn poda svojho postavenia.

KKC2459

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2459 lovek sm je pvodcom, stredom a cieom celho ekonomickho a socilneho ivota. Rozhodujcim bodom socilnej otzky je, aby sa dobr, ktor Boh stvoril pre vetkch, skutone dostali ku vetkm poda spravodlivosti a s prispenm lsky.