SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo znamená poslušnosť viery
Zobrazova/Nezobrazova

KKC143

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

143 Vierou lovek plne podriauje Bohu svoj rozum a svoju vu. Celou svojou bytosou dva shlas Bohu, ktor zjavuje. Tto odpove loveka Bohu, ktor zjavuje, nazva Svt psmo poslunosou viery. (2087)

KKC144

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: I. Poslunos viery
       tma: 

144 Poslcha (ob-audire: po-slcha) vo viere znamen slobodne sa podriadi poutmu slovu, lebo jeho pravdivos zaruuje Boh, ktor je Pravda sama. Svt psmo nm dva za prklad takejto poslunosti Abrahma. Ale jej najdokonalejm uskutonenm je Panna Mria.