SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo sú a aké sú skutky milosrdenstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2447

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: VI. Lska k chudobnm
       tma: 

2447 Skutky milosrdenstva s dobroinn skutky,(1460) ktormi pomhame svojmu blnemu v jeho telesnch a duchovnch potrebch. Pouova, radi, poteova, posilova s skutky duchovnho milosrdenstva takisto ako odpa a trpezlivo zna. Skutky telesnho milosrdenstva s najm tieto: nasti hladnch, ujma sa ud bez prstreia, oblieka otrhanch, navtevova chorch a vzov, pochovva mtvych (1038, 1969) Dva almunu chudobnm je medzi tmito skutkami jednm z hlavnch svedectiev bratskej lsky; je aj vykonvanm spravodlivosti, ktor sa pi Bohu.
Kto m dvoje iat, nech d tomu, o nem nijak, a kto m jedlo, nech urob podobne (Lk 3,11). Ale o je vntri, rozdajte ako almunu a vetko vm bude ist (Lk 11,41). Ak je brat alebo sestra bez iat a chba im kadodenn obiva a niekto z vs by im povedal: ,Chote v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!, ale nedali by ste im, o potrebuj pre telo, o to oso?!(1004) (Jak 2,15-16).