SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéDRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA

zobraziť celéDOBRÁ ZVESŤ: BOH POSLAL SVOJHO SYNA

zobraziť celé„ZVESTOVAŤ… KRISTOVO NEVYSPYTATEĽNÉ BOHATSTVO“ (Ef 3,8)

zobraziť celéV SRDCI KATECHÉZY: KRISTUS

zobraziť celé2. článok „I V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA“

zobraziť celé3. článok JEŽIŠ KRISTUS „SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY“

zobraziť celé4. článok JEŽIŠ KRISTUS „TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ, UMREL A BOL POCHOVANÝ“

zobraziť celé5. článok JEŽIŠ KRISTUS „ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH“

zobraziť celé6. článok JEŽIŠ KRISTUS „VSTÚPIL NA NEBESIA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCA VŠEMOHÚCEHO“

zobraziť celé7. článok „ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH“