SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: ŠTVRTÁ ČASŤ KRESŤANSKÁ MODLITBA
     oddiel: PRVÝ ODDIEL MODLITBA V KRESŤANSKOM ŽIVOTE
  kapitola: 
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéPRVÝ ODDIEL MODLITBA V KRESŤANSKOM ŽIVOTE

2558 „Veľké je tajomstvo viery.“ Cirkev ho vyznáva v Apoštolskom vyznaní viery (prvá časť) a slávi vo sviatostnej liturgii (druhá časť), aby sa život veriacich pripodobnil Kristovi v Duchu Svätom na slávu Boha Otca (tretia časť). Toto tajomstvo si teda vyžaduje, aby ho veriaci verili, slávili a z neho žili v živom a osobnom vzťahu so živým a pravým Bohom. Týmto vzťahom je modlitba.

zobraziť celéČO JE MODLITBA?

zobraziť celéMODLITBA AKO BOŽÍ DAR

zobraziť celéMODLITBA AKO ZMLUVA

zobraziť celéMODLITBA AKO SPOLOČENSTVO

zobraziť celéPRVÁ KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY

zobraziť celéDRUHÁ KAPITOLA TRADÍCIA MODLITBY

zobraziť celéTRETIA KAPITOLA ŽIVOT MODLITBY