SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA ĽUDSKÉ SPOLOČENSTVO
    článok: 
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celéDRUHÁ KAPITOLA ĽUDSKÉ SPOLOČENSTVO

1877 Ľudstvo je povolané,(355) aby urobilo zjavným obraz Boha a premenilo sa na obraz jednorodeného Syna Otca. Toto povolanie je osobnej povahy, pretože každý človek je povolaný vojsť do Božej blaženosti; ale týka sa aj ľudského spoločenstva ako celku.

zobraziť celé1. článok OSOBA A SPOLOČNOSŤ

zobraziť celé2. článok ÚČASŤ NA SPOLOČENSKOM ŽIVOTE

zobraziť celé3. článok SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ